Olet täällä

Kevätkokouksen julkilausuma: Vapaaehtoistyöllä syrjäytymistä vastaan

Piirin kevätkokous hyväksyi piirihallituksen esittämän "Vapaaehtoistyöllä syrjäytymistä vastaan" -julkilausuman

VAPAAEHTOISTYÖLLÄ SYRJÄYTYMISTÄ VASTAAN 

Vapaaehtoistyö tuo elämään merkityksellistä sisältöä ja ennaltaehkäisee yhteiskunnasta syrjäytymistä. Se edistää kanssakäymistä muiden ihmisten kanssa sekä auttaa luomaan verkostoja. Vapaaehtoistyö on tapa olla aktiivinen kansalainen. Lounais-Suomen Partiopiiri rohkaisee kaikkia kokeilemaan vapaaehtoistyötä ja vaatii, että vapaaehtoistyön edellytykset turvataan. 

Joka kolmas suomalainen tekee vapaaehtoistyötä. Suomessa on satoja eri järjestöjä, joten kaikille löytyy mielekkäitä tapoja osallistua. Vapaaehtoistyön hyvät vaikutukset tunnistetaan myös monissa yrityksissä, jotka tukevat työntekijöidensä osallistumista vuosittain vapaaehtoistyöhön. 

Kolmannella sektorilla tehtävä vapaaehtoistyö on tärkeä nuorten harrastamisen mahdollistaja. Vuosien 2017 ja 2018 nuorisobarometreissa on selvinnyt, että nuoret oppivat harrastuksissa tärkeitä taitoja, joita koulussa ei opi, ja moni nuori näkee järjestöt hyvänä vaikuttamiskanavana. Harrastuksista saa uusia ystäviä ja mielekästä tekemistä. Tunne osallisuudesta on vastavoima yksinäisyydelle. 

Vapaaehtoistyöllä on suuri merkitys myös partiossa. Partiossa jokainen saa kokeilla uusia asioita sekä löytää omat vahvuutensa ja mielenkiinnon kohteensa.  Partio on kaikille avoin harrastus, jossa osallistumiseen kohdistuvat esteet on pyritty tekemään mahdollisimman mataliksi. Me pyrimme tavoittamaan syrjäytymisvaarassa olevat nuoret. Teemme töitä sen eteen, että kaikilla olisi mahdollisuus harrastaa. 

Vapaaehtoistyö tarvitsee onnistuakseen riittävät resurssit. Yhteiskunta voi edistää vapaaehtoistyötä tukemalla ihmisten osallistumismahdollisuuksia ja turvaamalla kansalaisjärjestöjen toimintaedellytykset. Tulevaisuuteen katsova, pitkäjänteinen ja vakaa rahoitus luo pohjan hyvälle vapaaehtoistyölle.

Lounais-Suomen Partiopiiri haluaa toimia syrjäytymistä vastaan ja kehottaa omalla esimerkillään kaikkia antamaan panoksensa vapaaehtoistyölle.