Olet täällä

Muistelemispäivä 22.2. - materiaalit ladattavissa suomeksi

Muistelemispäivänä (World Thinking Day) juhlitaan partioystävyyttä, lisätään tietoisuutta maailman epäoikeudenmukaisuudesta ja kerätään varoja köyhempien maiden partiotoimintaa varten. Muistelemispäivää vietetään 22.2. joka vuosi. Muistelemispäivä on partioliikkeen perustajan Lordi Robert Baden-Powellin ja hänen puolisonsa Lady Olave Baden-Powellin, partiotyttöjen ylijohtajan, yhteinen syntymäpäivä. Perinne on jatkunut vuodesta 1926.

Tarkoituksena on ajatella tuona päivänä muiden maiden partiolaisia sekä herättää halu auttaa huonommassa asemassa olevia partiolaisia. Joka vuonna muistelemispäivällä on eri teema. WAGGGS julkaisee aktiviteettipaketin teemaan liittyen. Muistelemispäivän viettoon kuuluu myös oleellisesti varojen kerääminen Muistelemispäivärahastoon.

WAGGGS:lla on oma kehitysyhteistyörahastonsa, Muistelemispäivärahasto eli Thinking Day Fund, joka on perustettu vuonna 1932. Rahaston varoilla tuetaan ja edistetään partiotoimintaa kaikkialla maailmassa rahoittamalla mm. kehitysmaiden partiojärjestöjen johtajakoulutusta sekä julkaisemalla koulutusmateriaalia. Rahasto auttaa myös uusia, vastaperustettuja partiojärjestöjä. Muistelemispäivärahaston eräänä päätavoitteena on rakentaa ja vahvistaa yhteisvastuuta.

Muistelemispäivää voi viettää muun muassa seuraavilla tavoilla:

  • tutustua partiotoimintaan eri maissa.
  • tehdä aktiviteetteja globaaleista ongelmista.
  • kerätä rahaa muistelemispäiväsäätiölle

 

Muistelemispäivä 2018

Teema: Vaikuta

Muistelemispäivä 2018 juhlii sitä vaikuttamista minkä partioliikkeemme on herättänyt jäsentemme elämissä ja heidän yhteisöissään.  Kaikki, mitä partiossa teemme, vaikuttaa partiolaisten ja heidän ympärillään olevien ihmisten elämään. Mielekkäässä, jännittävässä, oppijavetoisessa ja kaikkien saavutettavissa olevassa ympäristössä partiolaiset kokevat positiivisia muutoksia itsessään. Saadessaanuusia taitoja – esimerkiksi viestinnässä, yhteistyössä, itsensä kehittämisessä, luovuudessa ja kansalaistaidoissa – partiolaiset motivoituvat tekemään positiivisia muutoksia myös yhteisössään ja koko maailmassa. Vaikuttaminen partiossa tapahtuu siis sekä yksilön että yhteisön tasolla!

Teema ja aktiviteettilista on suunniteltu noudattaen WAGGGSin strategiaa “Kontaktoi – Kasva – Vaikuta”.

 

Lue lisää:

Muistelemispäivän materiaali suomeksi 2018

World Thinking Day 2018 materiaali englanniksi