Olet täällä

Ouran Partiolaiset rekryävät aikuisia viikkotoimintaan

Merikarvialainen Ouran Partiolaiset kaipaavat toimintaansa paikallisia aikuisia harrastamaan ja mahdollistamaan partiotoimintaa. 

Alueella toimiva Ouran Partiolaiset -paikallisyhdistys eli lippukunta on mahdollistanut alueen lasten ja nuorten partioharrastuksen yli 30 vuoden ajan. Tällä hetkellä toimintaa on vain kerran kuukaudessa 7-15 -vuotiaille. Nyt lippukunta haluaa taas tarjota merikarvialaisille ja lähiseudun lapsille viikoittaisen mahdollisuuden partiossa käymiseen. Haaveissa on myös perheryhmä, jonka puitteissa alle 7-vuotiaatkin lapset vanhempineen voivat osallistua. 

- Mikäli syksyyn mennessä toimintaa vetämään ei löydy lisää aikuisia, uusia lasten ryhmiä ei näillä näkymin voida perustaa ollenkaan, kertoo Sarita Kuusisto Ouran Partiolaisista. 

Partiossa eri-ikäiset lapset ja nuoret pääsevät tekemään melkein mitä vain. Harrastus antaa luontokokemuksia, siinä oppii toimimaan ryhmässä sekä kehittämään itseään koko monivuotisen, jopa elämänmittaisen partiouran ajan. Myös aikuiset saavat partiosta itselleen harrastuksen, samalla kun mahdollistavat lapsille ja nuorille harrastustoimintaa. Mutta ennen kuin viikkotoimintaa voi olla, pitää luoda toiminnalle perustat. 

- Merikarvialla partiotilanne on se, että tällä hetkellä lippukunnan aktiiviset aikuiset eivät asu paikkakunnalla. Lippukunnalla on toimiva hallitus, mutta nyt tarvitsemme niitä aikuisia, jotka konkreettisesti vetävät partioiltoja Merikarvialla viikoittain eri-ikäisille lapsille, täsmentää Sarita Kuusisto. 

Mukaan saa tulla kaikenikäisiä aikuisia, joilla on innostusta tulla mukaan toimintaan ilman aiempaa partiotaustaa tai niitä, jotka ovat aiemmin partiossa olleet. Lounais-Suomen Partiopiiri järjestää Ouran Partiolaisten kanssa kiinnostuneille partiokahvit eli infoillan toiminnasta maanantaina 23.4. klo 17.30 partiokololla Antintiellä (Norkoolin mäellä päiväkodin vieressä). Paikalle toivotaan eri-ikäisiä aikuisia, joilla on innostusta aloittaa partioharrastus ja olla mukana toiminnassa viikoittain. 

 

Lisätietoa aiheesta:
Annika Öhman,
lippukuntakoordinaattori, Lounais-Suomen Partiopiiri ry
annika.ohman@partio.fi
p. 050 312 9435 

Kuva: Kris Loimaala