Olet täällä

Yhteiseen partioon -toimintamerkki

 

Yhteiseen partioon -toimintamerkki

 Yhteisvastuuhanke voi tuntua sanana kaukaiselta, mutta kyllä tässä liikutaan aivan partion ytimessä. Meidän partiolupauksemme ja ihanteemme velvoittavat meitä Yhteisvastuukeräyksen tavoitteen mukaisesti tarttumaan partion keinoin kotimaassamme kasvaviin lapsiin ja nuoriin, jotta mahdollisimman monella olisi oma kaveri. Tutkimusten mukaan joka kolmas nuori on ilman harrastusta ja jopa joka viides lapsi ja nuori on yksinäinen.

Yhteiseen partioon

Yhteiseen partioon -toimintamerkki (2017-2018) on tarkoitettu kaikille lippukunnille ja kaikille ikäkausille sudenpennusta aikuisiin. Merkin tavoitteena on ohjata partiolaista ymmärtämään, että partio on avoin harrastus kenelle tahansa. Vinkkien avulla tutustutaan moninaisuuteen ja pohditaan sen merkitystä niin partiossa kuin partion ulkopuolellakin.Toimintamerkki on tarkoitus toteuttaa yhden toimintakauden aikana.

Toimintamerkin aktiviteetit on tarkoitus tehdä yhdessä koko ryhmän kanssa. Jokaiseen osioon kuuluu myös vaihtoehtoinen, koko lippukunnalle suunnattu kaikkien yhteinen toteutusmuoto. Yhteiseen partioon liittyy kiinteästi partio-ohjelmaan, sen arvoihin ja tavoitteisiin. Aktiviteettien yhteydet partio-ohjelmaan lukevat kunkin aktiviteetin kohdalla.


Näin toteutat Yhteiseen partioon -merkin

  • Tee aloitusosiosta jompikumpi aktiviteetti.
  • Toteuta jokaisesta seuraavasta osiosta (maahanmuuttajat, sisupartiolaiset ja vähävaraiset) yksi oman ikäkautesi aktiviteetti.

Kun olet tehnyt neljä aktiviteettia, niin onneksi olkoon, olet ansainnut Yhteiseen partioon -merkin!

Merkkien tilaaminen
Toimintamerkki on maksuton Lounais-Suomen Partiopiirin lippukunnille vuoden 2017 ajan. Sen jälkeen sen hinta on yksi euroa, mikä on sama kuin piirin ulkopuolisille lippukunnille molempien hankevuosien ajan 2017-2018.

Merkkien valmistuttua (tai juuri ennen tapahtumaa, jossa merkki valmistuu, jotta merkit ovat jaettavissa tapahtuman päätteeksi) tilaukset sähköpostitse lippukunnittain osoitteeseen leena.hongell (at) partio.fi. Tarvitsen tilastoinnin vuoksi lippukunnalta myös valmistuneitten merkkien määrät ikäkausittain (sähköpostitse Leenalle). Vältetään turhia postimaksuja merkkitoimituksissa, mikäli se vain on jotenkin mahdollista. Esimerkiksi piirin kevätkokous 9.4. voisi olla sopiva paikka saada lippukunnalle nuo merkit jaettaviksi esim. Yrjönpäivänä ennen kevätparaatia.

Aktiviteetit löytyvät osa-alueittain Kuksasta ja sieltä löytyy myös ”Yhteiseen partioon 2017-2018” -merkki lisättäviksi niille, joille merkintä on oikeutettu. Tehdään merkinnät myös Kuksaan. Merkin voi lisätä myös aikuiselle (ryhmät-toiminnon kautta).

Miten aktiviteetit sujuvat? Näytetään somessa, että ihan jokainen on tervetullut kaikkien yhteiseen partioon!

#yhteiseenpartioon

Yhteiseen partioon -lehti

Lippukuntiin lähetettiin ennen vuoden alkua viisi lehteä niin, että kololta voisi löytyä aina vähintään yksi kappale partioryhmän käyttöön. Lehdestä löytyy nimittäin mm. valmis pelilauta. Tarvittaessa lippukunta voi pyytää partiotoimistolta lisälehdenkin. Selaa lehteä issuu.comista.

 

Lisätietoja yhteiseenpartioon@lounaissuomenpartiopiiri.fi