Olet täällä

Avoimet pestit

Lounais-Suomen Partiopiiri rekrytoi

Lounais-Suomen Partiopiiri rekrytoi uusia luottamushenkilöitä mielenkiintoisiin pesteihin piirirekryn kautta kahdesti vuodessa. Seuraavan kerran piirirekryn pestit ovat haettavissa syksyllä 22.8.-23.9.2019.

Lounais-Suomen Partiopiirin toimintaohjesäännön mukaan ”Piiripestissä voi toimia henkilö, joka on maksanut Suomen Partiolaisten jäsenmaksun, hyväksyy partion arvopohjan, sitoutuu partion päämäärään, kasvatustavoitteisiin ja menetelmiin, on sitoutunut tehtäväänsä ja sen tavoitteiden toteuttamiseen, on pestattu tehtäväänsä, omaa pestiin tarvittavan osaamisen ja kokemuksen, mutta ennen kaikkea innostuksen, on mielellään partiojohtaja tai suorittaa samoaja- tai vaeltajaohjelmaa.”

Piirin luottamushenkilönä saat kokemusta järjestö-, vapaaehtois- ja nuorisotyöstä ja opit työskentelemään isossa vapaaehtoisorganisaatiossa. Luottamushenkilönä kehität myös erityisesti omaa vastuualuettasi koskevia taitoja ja pääset kehittämään sekä itseäsi että partiota.

Kaikki luottamushenkilöt pestataan, perehdytetään ja tarvittaessa koulutetaan omaan pestiinsä. Pestit ovat ajankäytöltään ja vaativuudeltaan erilaisia. Kaikki pestit ovat luottamuspestejä, eikä niistä makseta palkkaa tai palkkiota. Piiripestin pituus on lähtökohtaisesti kaksi vuotta, ja enintään kolme kautta peräkkäin samassa pestissä (eli 3*2 vuotta).

Uusille luottiksille järjestetään kaksi kertaa vuodessa maksuton luottiskoulutus. Syksyn koulutus pidetään 12.10.2019.

Piirirekryyn liittyvissä asioissa auttaa Aikuis- ja luottisryhmä (Annina Kainu, annina.kainu@partio.fi, p.0505255745). Jos mielessäsi on pesti tietyssä jaostossa tai ryhmässä, voit ottaa yhteyttä suoraan kyseisen jaoston tai ryhmän puheenjohtajaan, vaikka pestiä ei olisikaan avoimena. Piiriluottiksena toimimisesta, piiripesteistä sekä jaostojen ja ryhmien puheenjohtajien yhteystietoja voit tiedustella piirin toimistosta.

Tervetuloa mukaan!

 

Katso pestit toiminnanalottain:

Alue

Kasvatus

Vapaaehtoistuki

Viestintä- ja markkinointi

Yhteiskuntasuhteet

 


Kuva: Juho Vainio