Olet täällä

Mitä partio on?

Ainakin tätä on partio...

 • elämäntapa, joka muotoutuu harrastajansa mukaan
 • erätaitoja
 • ryhmässä toimimista
 • erilaisia arjen taitoja ensiavusta itsestään huolehtimiseen ja luonnontuntemuksesta kokkailuun
 • purjehtimista
 • reissuja koti- ja ulkomailla
 • yhteiskunnallista vaikuttamista
 • kiipeilyä ja muita extreme-kokemuksia
 • elämää radioaalloilla ja internetissä
 • hurjan paljon uusia partioystäviä
 • oman paikkasi löytämistä
 • ja mitä ikinä polullesi haluatkin

Historia

Partioliike sai alkunsa Englannissa vuonna 1907, kun lordi Robert Baden-Powell järjesti leirin 22 pojalle Brownsean saarella. Onnistuneen leirin jälkeen toiminta levisi nopeasti ympäri maailmaa ja myös tyttöjen harrastukseksi. Suomessa ensimmäiset partiolippukunnat perustettiin vuonna 1910, ja toiminta on jatkunut katkeamattomana sen jälkeen. Joka viides suomalainen on jossain vaiheessa harrastanut partiota. Tällä hetkellä Suomessa on partiolaisia noin 60 000.
Lisää partion historiasta voit lukea esim. täältä

Partioaate

Partio on kaikille avointa ja puoluepoliittisesti sitoutumatonta vapaaehtoistoimintaa. Partion päämääränä on kasvattaa vastuuntuntoisia ja aktiivisia nuoria aikuisia, joilla on halu toimia muidenkin kuin itsensä vuoksi. Partiolaisille tärkeitä arvoja ovat luonnon kunnioittaminen, itsensä kehittäminen, tasa-arvo ja kansainvälisyys.

Ikäkaudet ja ohjelmaPartio sopii kaikenikäisille

Partiossa toimitaan ryhmässä, joka usein määräytyy iän perusteella.  7–9-vuotiaat ovat sudenpentuja, 10–12-vuotiaat seikkailijoita, 12–15-vuotiaat tarpojia, 15–17-vuotiaat samoajia ja 18–22-vuotiaat vaeltajia. Aikuiset ohjaavat ja mahdollistavat lasten ja nuorten toimintaa. Partion koulutusjärjestelmä on laajalti tunnettu ja arvostettu. Jokaiseen tehtävään on mahdollisuus saada sopiva koulutus, josta on hyötyä myös partion ulkopuolella.
Ikäkausien ohjelmat koostuvat monipuolisista aktiviteeteista, kuten luonnontuntemuksesta, kansainvälisyydestä, partioaatteeseen tutustumisesta, kädentaidoista, esiintymisestä ja retkeilystä.

Aktiviteetteja toteutetaan aina ikäkaudelle sopivalla tavalla. Tutustu partio-ohjelmaan.

Kuvat: Joni Kuusisto