Olet täällä

Lounais-Suomen Partiosäätiö sr

Lounais-Suomen Partiosäätiö sr

Sääntöjensä mukaan Lounais-Suomen Partiosäätiö sr:n tarkoituksena on edistää ja taloudellisesti tukea partiotoimintaa ja sen edelleen kehittämistä Varsinais-Suomessa. Tarkoitustaan säätiö toteuttaa avustamalla taloudellisesti Lounais-Suomen Partiopiiri ry:tä.

Pääomansa säätiö on saanut lahjoituksena Varsinais-Suomen Tyttö- ja Poikapiiriltä, Varsinais-Suomen Partiopiiri ry:ltä, Satakunnan Partiolaiset ry:ltä, Turun Partiolaiset - Scouterna i Åbo ry:ltä sekä yksityisiltä lahjoittajilta. Säätiö omistaa mm. Kiinteistö Oy Partiokeskuksen ja Lahjasaari-kiinteistön Nauvon Pensaaressa.

Säätiön omaisuutta ja asioita hoitaa ja sitä edustaa hallitus, johon kuuluu seitsemän jäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi on kaksi vuotta. Kaksi hallituksen jäsentä valitsee Lounais-Suomen Partiopiiri ry:n hallitus niin, että erovuorossa on vuosittain yksi näistä jäsenistä. Turun Partiolaiset - Scouterna i Åbo ry valitsee hallitukseen yhden jäsenen. Säätiön hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Säätiön hallituksen puheenjohtajana toimii Jarkko Ruohola ja jäseninä varapuheenjohtaja Marja Laite, Kiira Fröberg, Heikki Heilä, Mari Kousa-Kuusisto, Seppo Lahtinen ja Kalle Virtanen.

Säätiön hallitus on päättänyt 27.2.2018, että piirin vuoden 2018 tuki on 90.000 € (2017/ 70.000 € ja 2016/ 90.000 €).

Säätiölain muutoksesta 1.12.2015 johtuen on PRH: säätiörekisteri vahvistanut säätiön säännöt 20.5.2016.

Säätiön asioita hoidetaan luottamushenkilöpohjaisesti.

Säätiöllä on 39 henkinen valtuuskunta, jonka puheenjohtajana toimii Samuli Salanterä (31.12.2018 saakka).

Säätiön jakamaa apurahaa voi hakea tällä apurahalomakkeella.

Partiolaisten käytössä on säätiön ylläpitämä Lahjasaari.

Säätiö on Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunnan jäsen.

Yhteystiedot:

Lounais-Suomen Partiosäätiö sr
c/o Lukander Ruohola HTO Oy

Yliopistonkatu 15 B
20100 TURKU
Y-tunnus: 0142369-7

Lounais-Suomen Partiosäätiö sr:n laskutusosoite

Verkkolaskuosoite:
Lounais-Suomen Partiosäätiö sr
OVT-tunnus: 003701423697
Välittäjä: BASWARE
Välittäjätunnus: BAWCFI22

Paperiset laskut tulee lähettää osoitteeseen:
Lounais-Suomen Partiosäätiö sr
PL 613
00026 BASWARE