Olet täällä

Kouluyhteistyö

Kouluyhteistyö on osa Yhteiseen partioon -hanketta 2017-2018

Haluamme kertoa partioharrastuksesta koulujen oppilashuollon henkilökunnalle, jotta heidän olisi helpompaa rohkaista koululaista kokeilemaan partioharrastusta omassa lähilippukunnassaan. Olemme lähettäneet lokakuussa 2017 Varsinais-Suomen ja Satakunnan peruskouluihin materiaalin seuraavalla saatteella.

Saate

Partio on monipuolinen, lapsen ja nuoren sosiaalisia, henkisiä ja käytännön taitoja kehittävä harrastus. Lounais-Suomen Partiopiiri toivoo, että yhä useampi lapsi ja nuori löytäisi partiosta itselleen mielekästä tekemistä ja kavereita. Oheisesta partio-oppaasta ammattilaiselle löydät lisätietoa partiosta ja siitä, miksi ja miten lapsi kannattaa ohjata uuteen harrastukseen. Opas on tarkoitettu ennen kaikkea koulun oppilashuollon ammattilaisille, mutta myös muun kouluhenkilökunnan kannattaa tutustua siihen. 

Ammattilaisen oppaan lisäksi mukana on partio-opas tulevalle partiolaiselle ja hänen huoltajalleen. Tämän esitteen voit antaa lapselle tai nuorelle ja hänen huoltajalleen, kun olet suositellut heille partion kokeilemista. 

Materiaalien tekstit ja näköisversiot löytyvät näiltä sivuilta. Painettuja materiaaleja voi tilata lisää alla olevien yhteystietojen kautta. Kaikissa partio-oppaaseen liittyvissä kysymyksissä voit ottaa yhteyttä Lounais-Suomen Partiopiirin Turun toimistoon, projektikoordinaattori Leena Hongell, 050 312 9427, leena.hongell@partio.fi

Lisätietoa partiosta www.partio.fi sekä partiolippukunnista www.partioon.fi

 

Partio-opas ammattilaiselle

Partio on kasvatustoimintaa, jonka tavoitteena on tukea lasten ja nuorten kasvua heidän yksilölliset ominaispiirteensä huomioiden. Tämä tietopaketti on suunnattu Sinulle, oppilashuollon ammattilainen, joka kohtaat työssäsi ala- ja yläkouluikäiset. Tämän esitteen pohjalta voit suositella partiota sellaiselle lapselle tai nuorelle, jonka koet hyötyvän tämän tyyppisestä harrastuksesta. 

Mitä partio on?

 • Partio on kaikille avointa toimintaa uskontoon ja taustaan katsomatta. Tavoitteena on, että jokainen voisi harrastaa partiota riippumatta esimerkiksi äidinkielestä tai terveydentilasta. 
 • Partioon voi tulla mukaan minkä ikäisenä tahansa. Jokaiselle ikäkaudelle on tarjolla omaa toimintaa, mutta kaikki ikäkaudet toimivat myös yhdessä. Partiossa ikäkaudet ovat 7-9 -vuotiaat sudenpennut, 10-12 -vuotiaat seikkailijat, 13-15 -vuotiaat tarpojat, 16-18 -vuotiaat samoajat ja 19-22 -vuotiaat vaeltajat. Yli 22-vuotiaita kutsutaan partiossa aikuisiksi. 
 • Partio on harrastuksena monipuolinen ja uudet taidot opitaan yhdessä tekemällä. Partioon kuuluvat esimerkiksi retkeily, purjehtiminen, kädentaidot, IT-osaaminen, yhteiskunnallinen aktiivisuus, liikunta, kulttuuri sekä arjen taidot.
 • Partio on yhdessä tekemistä ja kokemista.
 • Partiotoiminnasta vastaavat vapaaehtoiset aikuiset. 

Miksi partio on hyvä harrastus?

 • Partiossa toimitaan ryhmissä, opitaan sosiaalisia taitoja ja luodaan ystävyyssuhteita. Aikuiset pyrkivät huolehtimaan siitä, ettei kukaan jää yksin. 
 • Partiossa jokaisella on mahdollisuus osallistua toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen. Monipuolisen tekemisen kautta voi löytää omia vahvuuksiaan ja osaamisalueitaan. 
 • Partio kasvattaa itseensä luottavia ja toimeen tarttuvia ihmisiä, jotka ovat uteliaita oppimaan uusia asioita. Partiossa opitaan johtamaan muita ja itseään. 
 • Partio on yhteisöllistä oppimista ja partio-ohjelmassa on paljon yhtäläisyyksiä uuden opetussuunnitelman kanssa. Partio kannustaa lapsia yritteliäisyyteen ja itse kokeilemalla ja selvittämällä oppimiseen. 
 • Partio on edullinen harrastus ja harrastamiseen on mahdollista saada taloudellista tukea. Esimerkiksi vuotuisesta jäsenmaksusta on mahdollista hakea vapautusta. Lisätietoa: http://www.lounaissuomenpartiopiiri.fi/liity-partioon/jasenmaksu 

Miten partioon pääsee? 

 • Alueellasi toimivan lippukunnan eli paikallisen partioyhdistyksen ja sen yhteystiedot löydät helpoiten partioon.fi -sivustolta.
 • Lippukunnilla on erityispiirteitä ja ne jakautuvat tyttö-, poika- ja yhteislippukuntiin. Lippukunnissa toiminta voi painottua maa- tai meripartio-ohjelmaan. 
 • Joissain lippukunnissa on myös sisupartiotoimintaa. Sisupartiolaisia ovat partiolaiset, jotka tarvitsevat erityistä tukea partiossa vamman tai pitkäaikaissairauden tai muun ominaisuuden takia. Sisutoiminnassa on ohjaajia enemmän kuin muissa ryhmissä ja tarvitaan aikuisen tukea. Partio-ohjelmaa sovelletaan osanottajien tarpeiden mukaan. 
 • Partioon on mahdollista tulla tutustumaan ilman sitoutumista. 
 • Partion voi aloittaa mihin aikaan vuodesta tahansa. 

 

Tulevalle partiolaiselle

 • Partio on elämää ja seikkailua. 
 • Partiossa toimitaan luonnossa, opitaan uusia asioita, toimitaan yhdessä ja ennen kaikkea saadaan uusia kavereita. 
 • Partio on hauskanpitoa, jolla on tarkoitus. 

   retket     purjehdukset     kansainvälisyys

     #partioscout     seikkailu     elämykset

             kaverit          suurleirit

 

Tulevan partiolaisen huoltajalle

Teemme yhdessä

Partiossa lapset, nuoret ja aikuiset seikkailevat ja oppivat yhdessä. Vapaaehtoiset aikuiset vastaavat toiminnasta ja huolehtivat, että kaikki tuntevat kuuluvansa ryhmään. Partiossa kerätyt kokemukset täydentävät koulusta opittuja asioita. 

Partiosta löytyy jokaiselle jotakin 

Retkeilemme maalla ja vesillä sekä pidämme hauskaa viikoittaisissa kokoontumisissa. Partioon kuuluvat esimerkiksi retkeily, purjehtiminen, kädentaidot, IT-osaaminen, yhteiskunnallinen aktiivisuus, liikunta, kulttuuri sekä arjen taidot. 

Monipuolisesta harrastustoiminnasta voi olla hyötyä esimerkiksi kesätöitä hakiessa tai se voi auttaa löytämään omat kiinnostuksen kohteet ja vaikka tulevaisuuden ammatin.

Partio kuuluu kaikille

Partio on edullinen harrastus ja sen harrastamiseen voi saada taloudellista tukea. Partiossa saa olla oma itsensä. Toiminta on avointa kaikille kieleen, uskontoon tai taustaan katsomatta. Partion voi aloittaa minkä ikäisenä tahansa. 

Partioon voi tulla tutustumaan ilman sitoutumista.