Olet täällä

L-SP:n Mentorointiohjelma 2019

Päivämäärä: 
01.10.2018 - 15.11.2018
Järjestäjä: 
Aikuis- ja luottisryhmä
Vastuuhenkilö: 
Ida Michelsson ja Eveliina Virtanen
Ikäryhmät: 

 

 

Mentorointiohjelma 2019 – hae mukaan 1.10.-15.11.2018

L-SP:n Mentorointiohjelma 2019 

Mentorointiohjelman tavoitteena on tukea lippukunnanjohtajia, ohjelma­johtajia ja pestijohtajia sekä piirin luottamushenkilöitä. Mentorointiohjelmaan kuuluu henkilökohtaisten tapaamisten lisäksi kolme yhteistä tapaamista 20.1., 26.5. ja 24.11.2019.  

Mukaan mentorointiohjelmaan voi ilmoittautua mukaan Kuksan kautta 1.10.-15.11.2018. 

Mitä mentorointi on? 

Mentoroinnin tavoitteena on antaa henkilökohtaista tukea osallistujalle (aktori). Jokainen aktori saa oman mentorin, jonka kanssa tavataan säännöllisesti vähintään kuusi kertaa. Mentorointisuhteessa on kyse luottamuksellisesta ja avoimesta vuorovaikutus­suhteesta, jossa molemmat oppivat toisiltaan. Kehittyminen tapahtuu keskustelujen ja asetettujen tavoitteiden avulla. Mentorointisuhteesta ei raportoida kenellekään, se on täysin kahdenkeskeinen luottamuksellinen suhde.  


Hae mukaan mentorointiohjelmaan (Aktori) 

Mentorointi antaa aktorille (osallistujalle) mahdollisuuden keskustella omasta kehittymisestään johtajana. Keskustelut ja pohdinnat antavat usein uusia näkökulmia ja opettavat tekemään uudenlaisia tulkintoja. Mentorointi antaa henkilökohtaista tukea pestissä toimimiseen ja omaan kasvuun sekä voi auttaa oivaltamaan tärkeitä asioita omasta osaamisesta, johtamisesta ja toimintatavoista. Aktori on itse vastuussa kehittymisestään ja tavoitteiden saavuttamisesta. Aktorin tulee olla kiinnostunut uuden oppimisesta, valmis kertomaan itsestään ja olemaan avoin vuorovaikutussuhteelle. 

Aktorin hakulomake: https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/login.aspx?Id=22820

 

Lähde mukaan jakamaan osaamistasi ja kokemustasi (Mentori) 

Partiossa mentori ohjaa omalla osaamisellaan ja kokemuksellaan toisen vapaaehtoisen kehittymistä johtajana. Mentorin rooliin kuuluu tarjota ohjausta sekä olennaisia neuvoja, tietoja ja taitoja. Mentorin tehtävään voi kuulua myös rakentavan palautteen antaminen, tukeminen päätöksenteossa ja aktorin innostaminen. Mentorin tehtävässä keskeisiä asioita ovat vuorovaikutustaidot, kuunteleminen, uskallus kertoa itsestään/kokemuksestaan ja valmius jakaa osaamistaan.  

Mentorin hakulomake: https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/login.aspx?Id=23011

 

Lisätietoja 
Ida Michelsson 040 570 5093, ida.michelsson@gmail.com, Aikuis- ja Luottisryhmä
Eveliina Virtanen 041 511 9922, eveliina.virtanen@partio.fi, Aikuis- ja Luottisryhmä 

Mentorointi SP:n nettisivuilla: https://www.partio.fi/lippukunnille/pestien-tuki/mentorointi/