Olet täällä

Piirin kevätkokous

Päivämäärä: 
31.03.2019
Järjestäjä: 
Piirihallitus
Vastuuhenkilö: 
Kalle-Pekka Mannila
Sijainti: 
Salon Lukio
Kaherinkatu 2 Salo
Suomi
FI

 

Lounais-Suomen Partiopiiri ry

KEVÄTKOKOUS 2019

sunnuntaina 31.03.2013 klo 14.00 alkaen
Salon Lukio, Kaherinkatu 2, 24130 Salo


Valtakirjojen tarkastus alkaa kokouspaikalla klo 13.00 ja päättyy klo 13.45. Esityslista postitetaan lippukuntiin vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta.

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 4§:n mukaiset asiat.

Kevätkokouksen tehtävänä on:
1. Valita kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.
2.Todeta kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
3. Valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
4. Valita neljä ääntenlaskijaa.
5. Vahvistaa toimintakertomus ja tilinpäätös sekä päättää vastuuvapauden myöntämisestä piirin hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
6. Päättää seuraavan vuoden jäsenmaksusta.
7. Valita edustajat Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry:n seuraaviin kokouksiin
8. Käsitellä hallituksen ja jäsenten esittämät, kokouskutsussa mainitut asiat.
Kokous voi valtuuttaa piirin hallituksen tekemään edellä kohdassa 7 mainitun valinnan
Lisäksi kokouksessa
- päätetään vaalitoimikunnan asettamisesta, toimeksiannosta, henkilöiden lukumäärästä ja valitaan toimikunnan jäsenet
- hyväksytään piirihallituksen esittämä julkilausuma

Äänoikeus
piirin kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni ja lisäksi yksi ääni jäsenyhdistyksen jokaista alkavaa 50:tä jäsenmaksun kokousta edeltävän heinäkuun loppuun mennessä maksanutta jäsentä kohden.
Edustajikseen piirin kokouksiin varsinaiset jäsenet valitsevat korkeintaan vuodeksi kerrallaan äänimääränsä vastaavan määrän edustajia, jotka käyttävät äänivaltaa ja heille varaedustajat. Edustajiksi ja varaedustajiksi tulee valita kyseisen jäsenyhdistyksen 15 vuotta täyttäneitä jäseniä. Edustaja ei voi valtuuttaa toista henkilöä tilalleen.

Tervetuloa, piirihallitus

 

Kevätkokouksessa jaetaan lippukuntiin Ketun vuosi 2018 piirin vuosikirja, voit selata kirjaa tästä