Olet täällä

YKn kansainvälinen vapaaehtoistoiminnan päivä

Päivämäärä: 
05.12.2017

 

Kansainvälinen vapaaehtoistoiminnan päivä

International Volunteer Day

Vapaaehtoistoiminnan teemapäivänä juhlistamme ja tuomme esille kaikkia niitä tapoja, joilla paikallisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla vapaaehtoiset voivat omalla työllään vaikuttaa kestävän kehityksen tavoitteide edistymiseen. YK:n vapaaehtoisohjelma UNV on tehnyt tärkeää yhteistyötä kansallisten toimijoiden kanssa luodakseen vapaaehtoistyön kanavia, joiden avulla sen perinnettä pystytään vaalimaan tehokkaasti.

Tuhannet ihmiset ottavat tänäänkin osaa kansainvälisesti rauhan ja kehityksen kanssa työskentelemiseen, jotta kehitysyhteistyön tavoitteemme olisivat saavutettavissa. Onkin syytä iloita tämän tosiasian äärellä ja jakaa arvostusta näille ahkerille ihmisille, jotka antavat omaa aikaansa paremman tulevaisuuden puolesta.

YK:n yleiskokouksen julistus, 17.12.1985, A/RES/40/212 

YK:n vapaaehtoisohjelma UNV:n kotisivut