Olet täällä

Meripartiojohtajapäivät: Stig ombord!

Meripartiojohtajapäivät pidettiin lauantaina 13.2.2010 Partioasemalla Helsingissä. Noin 50 meripartiojohtajaa ympäri Suomen käsitteli ajankohtaisia meripartio-aiheita.

Kuva: Meripartiojohtajat Patrik Solin (TSK), Olli Jääsääri (TSK) ja L-SP:n meripartio-ohjaaja Anna Nyrhinen (TTT) kehittelevät suoritusvinkkejä meripartion kansainvälisen ystävyysmerkin tekemiseen.

Stig ombord!

Meripartiolaiset järjestävät 1.6.2010 valtakunnalisen "Astu laivaan" tapahtuman. Silloin partiolaisilla on mahdollisuus tulla tutustumaan eri partiopiirien järjestämiin tapahtumiin, joissa esitellään meripartiotoimintaa. Koulutusaluksiin pääsee tutustumaan tai niillä pääse jopa purjehtimaan.

Ensi kesän suurleirillä Kilkkeellä tulee olemaan meripartiotoimintaa esittelevä toimintapiste. Partiolaiset pääsevät tutustumaan ja kokeilemaan meripartio-aktiviteetteja.

Partiopiirien edustajat esittelivät piiriensä kuulumisia. Meripartiotoiminta tuntuu olevan voimissaan rannikolla Torniosta Haminaan ja sisävesillä suurilla järvillä.

Itämeren suojelua

Kiertokouluna väkeä valistettiin Reppu-taitokirjan meripartiosisällöistä, ohjaajantodistusjärjestelmästä sekä partioalusten katsastuksesta.

Itämeren suojelu on yhä tärkeämmäksi nouseva yhteiskunnallinen teema ja tärkeä asia myös partiolaisille. Nodu-projektin jatkoa tullaan miettimään sekä harkitsemaan muita tapoja ja projekteja Itämeren suojelun edistämiseksi meripartiolaisten toimesta.

100-vuotisjuhlaa

Meripartion kansainvälinen 100-vuotisjuhlavuoden ystävyysmerkki edistää ystävyyttä meripartiolaisten ja partiolaisten kesken niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. Osallistujat kehittelivät ryhmätöinä merkin suoritusvinkkejä eri ikäkausille.

Seuraavat jollat

Satahanka XI osoitti, että Scout-jollat ovat tulleet elinkaarensä päähän. Muuta kevytvenekalustoa lippukunnilla on melkomoinen kirjo. Meripartioryhmän käynnistämä Jollaprojekti 2011 selvittää uuden meripartiolaisen koulutuskevytveneen hankintaa. Tavoiteena on, että Satahangalla (suunnitteilla vuonna 2013) olisi uusi jolla-armada.

Lopuksi partiolaisten oma pursiseura Partiopurjehtijat ry piti vuosikokouksensa.

Teksti ja kuva: Pasi Mikkonen (TSK).