Olet täällä

Toiminta

Lounais-Suomen Partiopiiri ry on Suomen suurin partiopiiri. Piiri koostuu noin 140 lippukunnasta, joissa on yhteensä yli 11 000 jäsentä. Lounais-Suomen Partiopiiri on Suomen Partiolaisten jäsen ja edustaja omalla alueellaan.

Partiopiirin tärkein tehtävä on tukea piirin alueella toimivien lippukuntien toimintaa, jotta kaikilla halukkailla olisi mahdollisuus laadukkaaseen partio-ohjelmaan lähistöllään toimivassa lippukunnassa. Piiri tarjoaa ja järjestää koulutusta, kilpailuja ja ohjelma-tapahtumia, joihin voivat osallistua piirin lippukunnat ja yksittäiset partiolaiset. Toimintaa pyörittävät reilu 200 vapaaehtoista piirin luottamushenkilöä ja seitsemän työntekijää.

Piirin toiminta on jaettu seitsemään toiminnanalaan: alue, vapaaehtoistuki, kasvatus, talous, viestintä- ja markkinointi, yhteiskuntasuhteet ja jäsenhankinta. Jokaiseen toiminnanalaan kuuluu lisäksi jaostoja, jotka mm. vastaavat ikäkausien ohjelmasta, koulutuksesta ja piirilehden toimittamisesta. Piirin hallinnosta ja taloudesta vastaa piirihallitus.