Olet täällä

Vakuutus

Partiovakuutus

Suomen Partiolaisilla on Järjestövakuutus LähiTapiolassa. Vakuutukseen sisältyy vastuu-, tapaturma-, matkustaja- ja matkatavaraturvat. Vakuutus on voimassa partion jäsenmaksun maksaneilla partiolaisilla partiotoiminnassa. Partiotoiminnalla tarkoitetaan toimintasuunnitelman mukaista toimintaa tai toimintaa, joka on lippukunnan, piirin tai keskusjärjestön johdon tiedossa. Partiotoiminnassa noudatetaan Suomen Partiolaisten voimassa olevia turvallisuusohjeita. Korvausta haettaessa keskusjärjestö vahvistaa, että vahinko on tapahtunut partiotoiminnassa.

Partiovakuutus on aina tapaturma- ja matkavakuutuksen osalta toissijainen. Vahingon sattuessa korvausta haetaan ensisijaisesti vakuutetun omasta vakuutuksesta.

Ei-vielä-partiolaisten vakuutus

Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry on on ottanut LähiTapiolasta toissijaisen tapaturmavakuutuksen alle 70-vuotiaille ei-vielä-partiolaisille, jotka osallistuvat partiotoimintaan tutustujina partiotapahtumiin. Vakuutus on voimassa kuten partiovakuutus partiolaisten järjestämässä tapahtumassa sekä tapahtumaan välittömästi liittyvillä meno- ja paluumatkoilla.

Vakuutus kattaa samoilla korvaussummilla kuin partiovakuutus hoitokulut tapaturmasta, sekä mahdolliset pysyvän haitan korvaukset. Vakuutus kattaa myös aluejärjestöjen tai lippukuntien tapahtumiin osallistumisen.

Lisätietoja partiovakuutuksesta ja vahinkoilmoitusten täyttämisestä partion toimintasivuilla.