Olet täällä

Talous

Taloustoiminnanalaa johtaa talousryhmä, jonka alaisuudessa toimivat kiinteistö- ja varainhankintajaostot.

Talousryhmän tehtävänä on suunnitella, seurata, arvioida ja kehittää piirin taloushallintoa, taloudenhoitoa ja varainhankintaa sekä talouden pitkäjänteistä ja kestävää toteuttamista. Ryhmän tehtävä on myös talous- ja hallintokoulutuksen antaminen lippukunnille. Lisäksi talousryhmä ohjaa taloudellisesti merkittävien projektien ja suurtapahtumien taloussuunnittelua ja seurantaa, riskien hallintaa ja kartoitusta. Ryhmän vastuualueeseen kuuluvat myös talousnäkymän sidosryhmäsuhteiden ylläpito ja kehittäminen.

Tehtäväänsä ryhmä toteuttaa mm. järjestämällä talous-, varainhankinta- ja järjestötoiminnan koulutustapahtumia sekä tukemalla projektien, kampanjoiden ja tapahtumien taloussuunnittelun- ja seurannan toteuttamista. Ryhmä varmistaa strategisten tavoitteiden toteutumisen piirin taloudenpidon ja resurssien suuntaamisen osalta.