Olet täällä

Apurahat

Piirin apurahaa voi hakea monenlaiseen partiokoulutukseen, partiojohtajien jatkokurssia eli Kolmiapila-Gilwell-kurssia varten ja kansainvälisen toimintaan.

Partiokoulutus 

 • Avustusta voidaan myöntää kurssilaiselle, jonka taloudellinen tilanne ei muuten salli partiokoulutukseen osallistumista.
 • Apurahalla tuetaan ensisijaisesti partiojohtajien taitokoulutusta ja kalliita koulutuskokonaisuuksia, esim. partiotaitokilpailujen johtajakurssi, kipparikurssi, pelastautumiskurssi ja ensiapukurssi.
 • Apurahalla tuetaan toissijaisesti ikäkausitoiminnan edistämiseen liittyvää partiokoulutusta ja kalliita koulutuskokonaisuuksia, esim. partiojohtajan peruskurssi, ikäkausijohtajan koulutus, lippukuntatoimijakurssi ja partiokouluttajakurssi.
 • Apurahaa voi hakea myös muuhun henkilökohtaiseen partiojohtajakoulutukseen, esim. Value Based Leadership -kurssi.
 • Apuraha maksetaan hyväksytysti suoritetun kurssin jälkeen. 

Partiojohtajien jatkokurssi eli Kolmiapila-Gilwell-kurssi 

 • Avustusta voidaan myöntää kurssilaiselle, jonka taloudellinen tilanne ei muuten salli partiokoulutukseen osallistumista.
 • Hakija käy leiri- ja seminaariosan saman vuoden aikana.
 • Apuraha maksetaan seminaariosan jälkeen.

Kansainvälisen toiminnan apuraha 

 • Apurahalla tuetaan ulkomaille suuntautuvaa partiomatkaa, jossa tutustutaan isäntämaan partiolaisiin.
 • Apurahalla tuetaan ulkomailla tapahtuvaa partiotilaisuutta (kurssi, leiri tai muu tapahtuma).
 • Apurahaa voi hakea yksittäisenä partiolaisena tai ryhmän puolesta (matkanjohtaja hakee).
 • Apuraha maksetaan ulkomaille suuntautuneen partiomatkan ja saadun raportin jälkeen.

Yleistä apurahoista 

 • Apurahahakemukset toimitetaan viimeistään 31.3. piiriin.
 • Päätöksestä tiedotetaan 31.5. mennessä.
 • Apurahat myöntää Lounais-Suomen Partiosäätiö ja Satakunnan Partiosäätiö – Satakunda Scoutstiftelse rs piirin apurahatoimikunnan esityksen mukaan.
 • Lisätietoja apurahoista saa partiotoimistosta.

Apurahalomake löytyy täältä (pdf)