Olet täällä

Viestintä

Viestintätoiminnanalaa johtaa viestintäryhmä, jonka alaisuudessa toimivat viestintä-, toimitus- ja nettijaostot. Viestintäryhmä vastaa piirin sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä, sen tekemisestä ja tukemisesta.

Lippukuntiin liittyviä tehtäviä ovat: viestintäkoulutus ja -neuvonta, piirin ja keskusjärjestön tapahtumista tiedottaminen lippukunnille ja jäsenille, piirin www-sivustojen ylläpito ja kehittäminen, partio-ohjelman kokonaisuuden edistäminen viestinnän keinoin sekä partiotoiminnan kiinnostavuuteen vaikuttaminen.

Piiriin liittyviä tehtäviä ovat: piirin viestinnän johtaminen ja järjestäminen, piirin toimijoiden kouluttaminen tiedottamaan ja kertomaan aktiivisesti oman toiminnanalan asioista lippukunnille, kriisitiedotusvalmiuksien ylläpitäminen, www-sivustojen ylläpito ja kehittäminen, suhteet tiedotusvälineisiin ja kiinnostavien partioaiheiden tarjoileminen niille, ulkoinen tapahtumaviestintä, partion ulkoisesta kuvasta vastaaminen piirin toiminta-alueella, viestintäkanavien käyttö ja kehittäminen sekä graafisesta ilmeestä vastaaminen.

Keskusjärjestöön liittyviä tehtäviä ovat: keskusjärjestön viestinnän seuraaminen, säännöllinen yhteydenpito ja yhteistyö keskusjärjestön viestintävaliokunnan kanssa.